Na mijn accountancy studie was ik meer dan acht jaar werkzaam bij een van de bekendste cateringbedrijven in India. In 1988 emigreerde ik naar Nederland, omdat ik daar een goede baan aangeboden kreeg als manager van een horecabedrijf in Amsterdam.

Na een aantal jaren ben ik op enkele plaatsen in Nederland diverse ondernemingen gaan opzetten in de horeca-, evenementen- en cultuurbranche.

Vanaf het prille begin kwamen gasten niet alleen voor het eten en de sfeer. Veel mensen kwamen ook om met mij bij te praten over allerlei persoonlijke kwesties. Ik heb altijd zo goed mogelijk geluisterd en zo veel mogelijk getracht mee te denken en oplossingen aan te dragen. Het was een volkomen natuurlijk proces om mensen te helpen en ik deed en doe het graag.

Ik kwam uiteindelijk op een punt in mijn leven waarbij ik voelde dat ik niet meer de zakenman was die ik altijd was geweest. Ik hield nog steeds van het ondernemerschap, maar er was iets anders in mij wakker geworden. Ik wist waar ik voor wilde leven: mensen helpen.

Ik was nog niet direct vrij om hier helemaal in op te gaan door de verplichtingen die een onderneming met zich meebrengt. Ook had ik de verantwoordelijkheid voor mijn familie in Nederland en in India, waaronder mijn gehandicapte broer en mijn ouders. Maar ik bleef mij altijd volop inzetten om niet alleen de mensen in het restaurant een fijne avond te geven maar ook degenen met problemen te helpen die daarom vroegen.

In mijn leven heb ik verschillende dingen meegemaakt die niet gemakkelijk waren. Maar het leven blijft altijd stromen en alles is aan verandering onderhevig.
Ik wil mijn kennis en ervaring nu graag volledig gebruiken om er voor mensen te zijn. Ik wil helpen met een luisterend oor een vriendelijk woord en met een gezonde dosis positiviteit en creativiteit. De coaching sessies die ik geef zijn altijd licht en oplossingsgericht.

Buiten de Nederlandse taal, spreek ik Engels en drie Indiaanse talen: Hindi, Punjabi en Urdu.


ENGLISH

After my accountancy study, I worked for more than eight years at one of the most famous catering companies in India. In 1988 I emigrated to the Netherlands, because I was offered a good job as a manager of a catering company in Amsterdam.

After a number of years, I started setting up various companies in the catering industry, events and culture sector in a number of places in the Netherlands.

From the very beginning, guests didn’t just come for the food and atmosphere. Many people also came to talk with me about all kinds of personal issues. I have always listened to the best of my ability and tried to contribute ideas and come up with solutions as much as possible. Helping people was a complete natural process and I enjoyed doing it and I still do.
I eventually got to a point in my life where I felt that I was no longer the businessman I had always been. I still loved entrepreneurship, but something else had awakened in me. I knew what I wanted to live for: helping people.

I wasn’t immediately free to fully immerse myself to this, because of the obligations that a company entails. I was also responsible for my family in the Netherlands and in India, including my disabled brother and my parents. But I was always fully committed to not only giving the people in the restaurant a good evening, but also helping those with problems who wanted to talk about it.

In my live I have experienced several things that were not easy. But life always keeps flowing and everything is subject to change.
I would like to use my knowledge and experience to be there for people.
I want to help with a listening ear, a kind word and with a healthy dose of positivity and creativity.
The coaching sessions I give are always light and solution oriented.

Outside the Dutch language, I speak English and three Indian languages: Hindi, Punjabi and Urdu.

CONTACT Vinod

Neem contact op met Vinod

Heb je een vraag of wil je een intake gesprek met Vinod? Gebruik het onderstaande formulier en selecteer Vinod in de lijst.